7001 (11).jpg

UDRŽITELNOSTI


Podlaha je jedním z faktorů, které mají na vzhled interiéru určující vliv. Na správném výběru se podílí mnoho faktorů. Pokud se rozhodnete pro podlahu Therdex LVT, získáváte ve všech ohledech špičkový výrobek, u něhož hraje hlavní roli udržitelnost.

FTALÁTY 

Ftaláty jsou změkčovadla. Tato skupina chemických látek jsou viskózní kapaliny bez barvy a zápachu. Přidáním změkčovadla do našich podlah LVT se panely stávají pružnějšími, což usnadňuje pokládku podlahy. Ftaláty se pohybují prostorem jako kondenzát. Když se tyto ftaláty dostanou do ovzduší, mohou být zdraví škodlivé. Proto jsme se rozhodli, že podlahy Therdex nebudou obsahovat ftaláty, a používáme organická změkčovadla.

ORGANICKÁ ZMĚKČOVADLA

Abychom vyrobili kvalitní podlahu z LVT, přidáváme do LVT změkčovadla. Změkčovadla se používají k tomu, aby plasty byly pružné. Tato změkčovadla nesmí představovat riziko pro lidské zdraví. Proto existují přísné požadavky na používání řady změkčovadel. Společnost Therdex používá organická, tzv. izoborbitová změkčovadla. Jedná se o organické změkčovadlo vyrobené ze sorbitolu a mastných kyselin. Díky tomu, že jsou změkčovadla vyrobena z udržitelného sójového oleje, jsou biologicky odbouratelná. Během výrobního procesu tento sójový olej neznečišťuje životní prostředí. Díky tomu mají naše podlahy certifikát ECO+.

CERTIFIKACE

K poskytování špičkového výrobku patří také péče o životní prostředí. Životní prostředí patří nám všem, všude na světě. Měli bychom se k němu chovat šetrně. Proto přikládáme velký význam testování a kontrole našich výrobků. Je samozřejmé, že naše výrobky splňují povinné značení, ale kromě tohoto povinného značení necháváme naše výrobky testovat i zkušebními ústavy, které tuto povinnost nemají.

ZOBRAZIT VŠECHNY CERTIFIKÁTY