prohlášení o souborech cookie

1. Obecné

1.1 Různé typy souborů cookie

Therdex.nl používá na svých webových stránkách různé typy souborů cookie. Soubor cookie je malý textový soubor, který prohlížeč vašeho počítače, tabletu nebo chytrého telefonu uloží při první návštěvě těchto webových stránek.

Existují různé typy souborů cookie:

- Funkční soubory cookie jsou soubory cookie s čistě technickou funkčností. Zajišťují optimální fungování webových stránek. Umožňují nám například zapamatovat si vaše preference. Umožňují nám také optimalizovat naše webové stránky a naše služby prostřednictvím webových stránek.

- Analytické soubory cookie mohou sledovat vaše chování při prohlížení. Tyto soubory cookie existují, pokud jsou využíváni poskytovatelé analytických služeb, jako je například Google Analytics. Některé analytické soubory cookie jsou anonymní, zatímco jiné analytické soubory cookie zpracovávají osobní údaje.

- Sledovací soubory cookie: Tyto soubory cookie jsou nastaveny externí stranou. Tyto soubory cookie umožňují zobrazování personalizovaných reklam. Tyto soubory cookie mohou také sledovat vaše chování při prohlížení stránek, což těmto stranám umožňuje vytvořit velmi specifický profil. Tento profil může být tak podrobný, že se jedná o osobní údaje.

1.2 Změna předvoleb souborů cookie

Nastavení souborů cookie si nastavíte při první návštěvě našich webových stránek. Všechny nefunkční soubory cookie lze podle kategorie odmítnout. Umístění souborů cookie, jiných než funkčních nebo anonymních analytických souborů cookie, probíhá pouze po povolení prostřednictvím aktivní akce z vaší strany jako návštěvníka. Nastavení můžete kdykoli změnit prostřednictvím našich webových stránek.

1.3 Základ zpracování údajů

- Funkční soubory cookie: Základem pro zpracování funkčních souborů cookie je oprávněný zájem společnosti Therdex.nl. Základ "oprávněného zájmu" vychází z čl. 6 odst. 1 písm. f) AVG. Zájem Therdex.co.uk vychází z potřeby zajistit řádné fungování webových stránek. Zájem uživatele na zachování jeho soukromí však není překročen, protože funkční soubory cookie neshromažďují osobní údaje, které by mohly být použity například pro marketingové nebo jiné účely.

- Analytické a sledovací soubory cookie: Základem pro zpracování analytických a sledovacích souborů cookie je souhlas udělený společnosti Therdex.co.uk. Základem je čl. 6 odst. 1 písm. a) směrnice o audiovizuálních mediálních službách. Tento článek stanoví, že zpracování osobních údajů je povoleno pouze tehdy, pokud subjekt údajů udělil za tímto účelem jednoznačný souhlas. Vyžádaný souhlas vám jako uživateli poskytuje kontrolu nad vašimi osobními údaji a zajišťuje transparentnost, jak jsou tyto údaje využívány.2. Přehled souborů cookie

2.1 Název souboru cookie, typ souboru cookie, účel souboru cookie a doba uložení

Webové stránky Therdex.nl používají různé typy souborů cookie, které jsou uvedeny v následující tabulce.

Na stránkách Therdex.nl se nachází celkem 20 různých souborů cookie. Při návštěvě webových stránek Therdex.nl mohou být na pevný disk návštěvníka uloženy následující soubory cookie:

2.2 COOKIETABEL

Název

Typ(y)

Soubory cookie

Doba uchovávání

Facebook

Tracking

_fbp

3 měsíce

 

 

c_user

Konec relace

 

 

xs

Konec relace

Facebook používá různé soubory cookie. Shromážděné údaje o uživateli jsou přizpůsobeny konkrétnímu uživateli nebo zařízení. Uživatele lze sledovat i mimo načtené webové stránky, což poskytuje obraz o chování návštěvníka. Toto zpracování probíhá ve Spojených státech amerických.

 

Název

Typ(y)

Soubory cookie

Doba uchovávání

Google

Tracking

__Secure-3PAPISID

Konec relace

 

 

__Secure-3PSID

Konec relace

 

 

__Secure-APISID

Konec relace

 

 

__Secure-HSID

Konec relace

 

 

__Secure-SSID

Konec relace

 

 

1P_JAR

Konec relace

 

 

APISID

Konec relace

 

 

HSID

Konec relace

 

 

NID

Konec relace

 

 

SAPISID

Konec relace

 

 

SID

Konec relace

Tyto soubory cookie nastavuje společnost Google. Používají se mimo jiné k analytickým účelům a ke shromažďování údajů o používání služeb Google. Tyto poznatky umožňují společnosti Google i majiteli webových stránek zlepšovat služby a webové stránky. Společnost Google také používá shromážděné údaje pro účely personalizované reklamy. Interakce a preference jsou ukládány pro každého návštěvníka. Toto zpracování údajů probíhá ve Spojených státech amerických.

 

Název

Typ(y)

Soubory cookie

Doba uchovávání

Google Analytics

Analytisch

_ga

2 roky

 

 

_ga_5RLKSLED98

2 roky

 

 

_gid

23 hodin

Tyto soubory cookie nastavuje služba Google Analytics. Tyto soubory cookie nám poskytují lepší přehled o chování návštěvníků na webových stránkách. Ten je pak využíván ke zlepšení uživatelského prostředí na webových stránkách. Toto zpracování probíhá ve Spojených státech amerických.

 

Název

Typ(y)

Soubory cookie

Doba uchovávání

Soubory cookie

webu Funkční

PHPSESSID

Konec relace

 

 

resolution

Konec relace

Tyto soubory cookie sledují údaje zadané na webových stránkách a usnadňují uživateli používání webových stránek. Může se jednat o přihlašovací údaje, údaje zadávané do formulářů a ukládání preferencí.

 

3. Google Analytics

3.1 Google

Naše webové stránky používají soubory cookie poskytované službou Google Analytics. Tuto službu používáme k tomu, abychom zjistili, jak jako návštěvníci používáte naše webové stránky, a společnost Google nám o tom vytváří přehledné zprávy.

Společnost Google může tyto informace poskytnout třetím stranám, pokud je k tomu ze zákona povinna, nebo pokud třetí strany zpracovávají tyto informace jménem společnosti Google. Therdex.nl na to nemá žádný vliv.

Zde si můžete přečíst (https://policies.google.com/technologies/partner-sites), jak Google používá vaše osobní údaje a k jakým účelům.

3.2 Nastavení ochrany osobních údajů

Prostřednictvím tohoto prohlášení o souborech cookie vás informujeme o používání služby Google Analytics.

Společnost Therdex.nl uzavřela se společností Google smlouvu o zpracování údajů; iii. Používá se služba Google Signals. Tato funkce nám poskytuje lepší přehled o chování našich návštěvníků na různých zařízeních; iv. Shromážděné údaje jsou propojeny s dalšími službami společnosti Google; v. Vaše IP adresa je anonymizována, aby nebylo možné vysledovat vaši polohu.

 

4. Webové stránky třetích stran a jejich změny

Toto prohlášení o cookies se nevztahuje na webové stránky třetích stran, které jsou propojeny s našimi webovými stránkami prostřednictvím odkazů. Společnost Therdex.nl nemůže zaručit, že tyto třetí strany zpracovávají vaše osobní údaje spolehlivým a bezpečným způsobem.

Před použitím těchto webových stránek se vždy seznamte s jejich prohlášením o ochraně osobních údajů.

Toto prohlášení o souborech cookie se může změnit. Po změně budete znovu požádáni o souhlas s umístěním změněných souborů cookie. Aktuální verze tohoto prohlášení o souborech cookie byla vytvořena dne 23. 2. 2024.

 

5. Přístup k datům, jejich úprava nebo vymazání

5.1 Vaše práva

Máte právo:

  • nahlížet do svých osobních údajů;
  • podat žádost o opravu údajů;
  • požadovat, abychom zpracovávali méně údajů;
  • požádat o vymazání svých údajů;
  • požádat o předání svých údajů někomu jinému a,
  • podat stížnost, jak je dále popsáno v článku 6.

Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se zpracování údajů společností Therdex.nl, zašlete prosím žádost na adresu info@therdex.com

 

Společnost Therdex.com chce mít jistotu, že jste žádost o kontrolu podali vy. Proto vás žádáme, abyste spolu s žádostí o nahlédnutí, opravu nebo vymazání zaslali kopii dokladu totožnosti. Z důvodu ochrany vašeho soukromí vás společnost Therdex.com žádá, abyste v této kopii začernili fotografii pasu, MRZ (strojově čitelná zóna, pás čísel ve spodní části pasu), číslo pasu a číslo občanského průkazu (BSN).
 

Therdex.nl odpoví na vaši žádost co nejdříve, nejpozději však do čtyř týdnů.

 

6. Právo na stížnost

6.1 Interní vyřizování

Pokud máte stížnosti na způsob zpracování (osobních) údajů, společnost Therdex.nl vám je ráda pomůže vyřešit při vzájemné konzultaci. Svou stížnost k vyřízení směřujte v první řadě na adresu info@Therdex.nl.

6.2 Orgán pro zpracování osobních údajů

Podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte právo podat stížnost na naše zpracování vašich osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Za tímto účelem se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Dotazy, připomínky nebo stížnosti

Pokud máte jakékoli dotazy, připomínky nebo stížnosti týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů nebo způsobu, jakým společnost Therdex zaznamenává a zpracovává vaše údaje, kontaktujte nás prosím pomocí níže uvedených kontaktních údajů:
 

Společnost Therdex si váží soukromí svých zákazníků a uživatelů svých webových stránek. Vynakládáme veškeré úsilí na ochranu vašich osobních údajů. S osobními údaji nakládáme a zabezpečujeme je s maximální péčí. Společnost Therdex přitom dodržuje obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké osobní údaje od vás společnost Therdex shromažďuje a jak je používá.

Správce údajů:

Therdex Podlahy LVT
Na Laurové 3
150 00 
Praha 5 (Česká republika)
Tel:+420 251 556 607
E-mail: info@rudan.cz

 

Shromažďované údaje a účel zpracování

Obchodní vztahy

Osobní údaje našich obchodních vztahů jsou zpracovávány za účelem řádného a efektivního poskytování našich produktů a služeb. Osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány pro účely uvedené níže:

  • abyste mohli využívat naše služby;
  • abychom s vámi mohli navázat a udržovat obchodní vztah;
  • k zasílání faktur a správě plateb;
  • abychom vás mohli informovat o našich službách a dalších našich aktivitách (např. prostřednictvím e-mailových zpravodajů) a abychom vám mohli předkládat nabídky.

Mimo jiné zpracováváme tyto údaje: (obchodní) jméno a adresní údaje, kontaktní údaje (jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo a funkce).

Když navštívíte naše webové stránky, automaticky shromažďujeme určité údaje, které nelze identifikovat. Tyto technické informace slouží ke správě webových stránek a k optimalizaci webových stránek a služeb společnosti Therdex.

Mimo jiné zpracováváme následující údaje: IP adresu, údaje o datu a čase návštěvy našeho webu a stránek, typ prohlížeče, který používáte, webové stránky, přes které jste se dostali na náš web, stránky a sekce webu, které navštěvujete (jak dlouho a jak často a v jakém pořadí), jaké informace si prohlížíte a jaké informace z webu up- nebo stahujete a dobu trvání návštěvy nebo relace.

 

Zpravodaj

Nabízíme newsletter, jehož prostřednictvím chceme informovat zájemce o našich produktech, službách, akcích a dokončených projektech. Vaše e-mailová adresa je zařazena do seznamu odběratelů pouze s vaším výslovným souhlasem. Každý newsletter obsahuje odkaz umožňující odhlášení odběru. Soubor odběratelů newsletteru není poskytován třetím stranám. Mimo jiné zpracováváme tyto údaje: jméno, příjmení, název společnosti, e-mailovou adresu a telefonní číslo.

 

Poskytování údajů třetím stranám

Vaše údaje budou poskytnuty třetím stranám pouze s vaším předchozím souhlasem nebo pokud jsme k tomu povinni podle zákonů a předpisů a/nebo jsme k tomu nuceni v důsledku soudního řízení.

 

Předávání údajů mimo EU

Vaše údaje nebudou předávány příjemcům v zemích mimo Evropský hospodářský prostor.

 

Zabezpečení

Vynakládáme veškeré úsilí na ochranu bezpečnosti vašich osobních údajů. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření na ochranu vašich osobních údajů před nezákonným zpracováním a/nebo ztrátou. Používáme například firewall a šifrovací opatření, abychom zabránili přístupu k údajům neoprávněným třetím stranám. Údaje jsou uloženy na místech, která jsou fyzicky i technicky zabezpečena. Přístup k údajům má pouze vybraná skupina zaměstnanců. Zaměstnanci společnosti Therdex, kteří mají přístup k vašim osobním údajům, jsou vázáni doložkou o mlčenlivosti.

Retence

Osobní údaje neuchováváme déle, než je nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny, a v tomto ohledu dodržujeme platné zákony a předpisy.

 

Vaše práva

Máte právo kdykoli získat přístup k údajům, které jsme shromáždili, změnit je, vymazat nebo omezit jejich zpracování. Máte také právo získat a předat své údaje jiné organizaci ve strukturované, běžné a strojově čitelné podobě. V tomto smyslu nám můžete zaslat písemnou žádost na níže uvedenou adresu:

Therdex Podlahy LVT
Na Laurové 3
150 00 
Praha 5 (Česká republika)
Tel:+420 251 556 607
E-mail: info@rudan.cz

 

Na vaši žádost se snažíme odpovědět do čtyř týdnů od jejího obdržení.

 

Analytika Google

Prostřednictvím našich webových stránek nastavuje americká společnost Google v rámci služby "Analytics" soubor cookie. Tuto službu používáme ke sledování a získávání zpráv o tom, jak návštěvníci webové stránky používají. Společnost Google může tyto informace poskytnout třetím stranám, pokud je k tomu ze zákona povinna, nebo pokud třetí strany zpracovávají tyto informace jménem společnosti Google. My na to nemáme žádný vliv. Povolili jsme však společnosti Google používat získané analytické informace pro další služby společnosti Google. Informace jsou přenášeny a ukládány společností Google na serverech ve Spojených státech. Společnost Google uvádí, že dodržuje zásady štítu na ochranu soukromí a je členem programu štítu na ochranu soukromí Ministerstva obchodu USA. To znamená odpovídající úroveň ochrany zpracování veškerých osobních údajů.

 

Webové stránky třetích stran

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Therdex nenese žádnou odpovědnost za způsob, jakým tyto třetí strany nakládají s vašimi osobními údaji. Doporučujeme vám proto, abyste si před použitím těchto webových stránek přečetli jejich prohlášení o ochraně osobních údajů.

 

Dotazy, připomínky nebo stížnosti

Pokud máte jakékoli dotazy, připomínky nebo stížnosti týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů nebo způsobu, jakým společnost Therdex zaznamenává a zpracovává vaše údaje, kontaktujte nás prosím pomocí níže uvedených kontaktních údajů:

Therdex Podlahy LVT
Na Laurové 3
150 00 
Praha 5 (Česká republika)
Tel:+420 251 556 607
E-mail: info@rudan.cz

 

Snažíme se odpovědět do čtyř týdnů od obdržení vašeho dotazu, připomínky nebo stížnosti.

 

Změny

Společnost Therdex si vyhrazuje právo tyto zásady ochrany osobních údajů měnit. Změny budou zveřejněny na těchto webových stránkách. Doporučujeme vám pravidelně nahlížet do těchto Zásad ochrany osobních údajů, abyste vždy znali obsah aktuálních Zásad ochrany osobních údajů.

Společnost Therdex obchoduje pod číslem KVK 67321666 v Nizozemsku.

 


Snažíme se odpovědět do čtyř týdnů od obdržení vašeho dotazu, připomínky nebo stížnosti.